STARÝ ZÁMEK CHUDENICE, MUZEUM J. DOBROVSKĚHO CHUDNICE : PROF. JAN ROUBAL

Kontakty

Starý zámek Chudenice
U Černínského zámku 1
33901 Chudenice

tel. 376 398 100
724 007 576

StaryZamekChudenice@email.cz


 

 

Nepřehlédněte

Vážení návštěvníci

Zámek Chudenice otevře své brány v roce 2024 ve čtvrtek 28. 3. 2024 v 9.00. 

 

 

 

 

 

 

 

prof. Jan Roubal

prof. Jan RoubalNarodil se 16. srpna 1880 v Chudenicích, zemřel 23. října 1971 v Praze

Po gymnazijním studiu a na Karlově univerzitě v Praze se věnoval dráze středoškolského profesora, působil postupně na akademickém gymnáziu v Praze, v Roudnici, na reálce v Praze a Příbrami až do roku 1919.

Poválečná doba ho povolala na Slovensko,kde se stal ředitelem gymnázia v Banské Bystrici. V rušném roce 1938 se vrací do Prahy, kde se opět stává ředitelem.

V roce 1940 odchází do důchodu.

Roubalova činnost byla mnohotvárná. Byl nejen znamenitým zoologem,ale i botanikem, geologem a ochráncem přírody. Podnikl řadu exkurzí a výprav u nás i v cizině. Je autorem několika set spisů a pojednání, vydaných v různých jazycích.

Jeho vzorně vedenou sbírkou 80 000 kusů hmyzu se honosí Národní muzeum v Bratislavě a obsáhlou odbornou knihovnou Akademie věd České republiky. Roubalova vědecká činnost byla po zásluze oceněna jmenováním čestným, dopisujícím nebo zakládajícím členem předních entomologických evropských společností i jiných vědeckých institucí.

Byl také jmenován čestným členem a místopředsedou československé společnosti entomologické při Akademii věd.

Roubalova přírodovědná činnost byla mnohotvárná. Byl nejen znamenitým zoologem,ale i botanikem, geologem i ochráncem přírody. Za svůj život podnikl řadu expedicí a výprav. Z jižního Ruska, Kavkazu, Balkánu, od Jadranu i z jiných míst si dovezl spoustu exemplářů pro doplnění své rozsáhlé sbírky, čítající přes osmdesát tisíc nejrůznějších brouků, z nichž jsou světovými unikáty a jsou uloženy v několika muzeích u nás i v zahraničí. Je také autorem celé řady odborných textů. Jeho celoživotním dílem je třísvazkový Katalog brouků Slovenska a východních Karpat.

Tento náš místní rodák za dosažení úspěchů ve své vědecké práci vděčil svému nadání, mravenčí píli a vytrvalosti. Jeho vědecká činnost byla po zásluze oceněna jmenováním čestným nebo zakládajícím členem předních evropských entomologických společností i jiných vědeckých institucí. Proto si zaslouží mít na zdejším zámku vlastní výstavu.

Z různých zápisků víme, že Roubal již jako malý hoch jevil mimořádný zájem o přírodu. Byl vášnivým sběratelem brouků. Když přišel na klatovské gymnázium, jeho zájem o přírodu i znalosti se ještě zvyšovaly. Do školy i ze školy chodil pěšky. Při zpáteční cestě však prý nikdy nešel přímo. Pozoroval a určoval v přírodě různé živočichy,rostliny i nerosty. Po gymnaziálním studiu v Klatovech a studiu zoologie, fyziky a matematiky na Karlově univerzitě v Praze se věnoval dráze středoškolského profesora. Působil v Praze, Roudnici i Příbrami. Po válce působil i na Slovensku, kde byl ředitelem gymnázia v Banské Bystrici.

Od roku 1940 byl na penzi u své dcery v Praze a zemřel v roce 1971, pochován je na hřbitově u kaple sv. Anny v Chudenicích.


Logo - ŠumavaNet.CZ Logo - FILMPRO Znak Chudenice Logo Plzeňský kraj Logo Objevuj památky
Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ