STARÝ ZÁMEK CHUDENICE, MUZEUM J. DOBROVSKĚHO CHUDNICE : PROČ NAVŠTÍVIT STARÝ ZÁMEK CHUDENICE A AMERICKOU ZAHRADU

Kontakty

Starý zámek Chudenice
U Černínského zámku 1
33901 Chudenice

tel. 376 398 100
724 007 576

StaryZamekChudenice@email.cz


 

 

Nepřehlédněte

Vážení návštěvníci

Zámek Chudenice otevře své brány v roce 2024 ve čtvrtek 28. 3. 2024 v 9.00. 

 

 

 

 

 

 

 

Proč navštívit starý zámek Chudenice a Americkou zahradu

Starý czerninský zámek je jednou z dominant Chudenic a nejstarším rodovým sídlem významného českého rodu Czerninů z Chudenic, který je připomínán již ve 13. století. Na historii Starého zámku je pozoruhodná také skutečnost, že za 700 let nepřešel z majetku Czerninů do vlastnictví jiného rodu.

Zámek v Chudenicích

Na konci 16. století byl starý zámek na náměstí z původní gotické tvrze renesančně upraven a dnešní barokní podoba je výsledkem přestavby a následné úpravy z roku 1776, vedené architektem Carlem Ballingem.

Po roce 1945 byl zámek částečně využíván jako muzeum, kino, ale také jako skladiště. Od roku 1999 probíhá důkladná a náročná rekonstrukce.
Zámecká expozice

Na zámku se nachází stála expozice historie rodu Czerninů (Černínů). Je zde 16 zámeckých místností vybavených autentickým nábytkem a předměty dochovanými po Czerninech z Chudenic.

Je zde možno spatřit nejen portréty a fotografie příslušníků tohoto rodu, ale rovněž cennou kolekci nábytku, porcelánu a dalších předmětů spojených s Czerniny. Bez zajímavosti jistě není ani to, že většina předmětů skutečně pochází z Chudenic. Jednak ze Starého zámku, ale zejména z nedalekého zámku Lázeň. Nejedná se tedy o tzv. svozy, ale předměty, které Czerninové v Chudenicích skutečně každodenně používali.

Dále je zde k vidění nábytek a prvotisky knih dochovaných po Josefu Dobrovském, který v Chudenicích rád pobýval celkem jedenáct let jako přítel Eugena I. hraběte Czernina a také jako vychovatel jeho dětí.

Zámek má i druhý prohlídkový okruh věnující se dějinám původní tvrze a středověkému způsobu života. V přízemí je muzejní expozice věnována historii Chudenicka. Návštěvníci si zde mohou prohlédnout předměty vztahující se k řemeslné výrobě na Chudenicku, archeologické nálezy z okolí obce Lučice a seznámí se s řadou významných rodáků a činovníků regionu.

Expozici také tvoří rodná síň předního českého básníka, dramatika a šéfa činohry Národního divadla Jaroslava Kvapila, autora libreta k Dvořákově opeře Rusalka. Dále pak expozice významného chudenického rodáka, světoznámého entomologa prof. Jana Roubala.

Ve sbírkách obecního muzea, založeného v roce 1947, se nenásilně prolíná kultura zámku a lidová tvořivost podzámčí. Rychtářský stůl s rychtářským právem a pečetí, podobizny Černínů, seznam zdejších starostů a spousty zajímavostí zdobí rozsáhlou expozici.

Málokdo ví, že kromě národních obroditelů Dobrovského, Palackého, Čelakovského, navštěvovala Chudenice v době svého pobytu na Domažlicku i spisovatelka Božena Němcová, o čemž svědčí vystavený vějíř v zámecké expozici.

Častými hosty tu bývali v první polovině 20. století např. i písničkář Karel Hašler a rodáci - hudební skladatel Josef Rejcha, věhlasný ženský lékař prof. Václav Rubeška, přírodovědec Jan Roubal, pedagog Karel Slavoj Amerling a další.

Unikátní arboretum Americká zahrada

Americká zahrada Chudenice se nachází v lesním komplexu Žďár pod rozhlednou Bolfánek. Jedná se o arboretum o rozloze 1,89 hektaru, které je nejucelenějším souborem dřevin introdukovaných ze Severní Ameriky na území České republiky.

Lesní komplex Žďár dosud nese stopy záměrné krajinotvorné činnosti rodu Černínů. Je nádherně zasazen do okolí hospodářsky využívané krajiny, s níž žije v dokonalé harmonii. V zahradě se nachází empírový zámek, zvaný Lázeň.

Hana Sádlíková Jakubčíková

Logo - ŠumavaNet.CZ Logo - FILMPRO Znak Chudenice Logo Plzeňský kraj Logo Objevuj památky
Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ