STARÝ ZÁMEK CHUDENICE, MUZEUM J. DOBROVSKĚHO CHUDNICE : POVĚSTI

Cesta: www.zamekchudenice.cz > Zámek > Pověsti

Kontakty

Starý zámek Chudenice
U Černínského zámku 1
33901 Chudenice

tel. 376 398 100
724 007 576

StaryZamekChudenice@email.cz


 

 

Nepřehlédněte

Vážení návštěvníci

Dne 15. 6. 2024 se uskuteční přednáška a zahájení výstavy na téma:  Tři generace Czernínů na historických diplomech .

 

 

 

 

 

 

 

Pověsti

Andělský pokoj

Pověst o andělském pokoji vypráví, jak se jednoho večera při odpočinku zjevil hraběti Humprechtovi Czerninovi anděl, který mu předpověděl do tří dnů smrt. Hrabě druhý den ráno společně s místním knězem od kostela sv. Jana Křtitele a svoji rodinou vykonal pouť ke kapli sv. Wolfganga, tj. tam kde dnes stojí rozhledna Bolfánek. Zde nechal sloužit mši svatou a přijal všechny svátosti, které je třeba přijmout k odchodu na onen svět. Třetí den bez příznaku jakékoli nemoci zemřel.
Humprechtovi potomci nechali na klenbě vymalovat na památku této události anděla, který nám ji má připomínat dodnes.

Černá kuchyně

Černá kuchyně - kolébka jednoho z nejstarších českých šlechtických rodů, rodu Czerninů - je spojena s pověstí o vzniku jejich jména. Vypráví o události, která se stala kolem roku 1040 za vlády vévody Břetislava.¨
Jedné noci vtrhlo do chudenické tvrze bavorské vojsko a všechny obyvatele tvrze vyvraždilo. Jen chůva se stihla ukrýt před zraky nepřátel v tajném výklenku krbového komína s malým miminkem v náručí, s dědicem pána tvrze. Když vojsko odtáhlo, začal se shromažďovat lid okolo tvrze, pak teprve chůva vyšla z tohoto úkrytu a ukázala shromážděnému lidu od sazí černé miminko. Na to jeden z lidu zvolal - "Aj chuděnec a jak jest černý. Bůh nám tebe opatruj, abys opět byl naším pánem."
Když se o této události dozvěděl vévoda Břetislav, nazval malé miminko černé od sazí černým, tedy Czerninem a statky jeho rodičů pojmenoval Chuděnicemi.O těchto dvou pověstech se zmiňuje již Humprecht Jan Czernin ve svém testamentu z roku 1650.

Událost v andělském pokoji se stala v lednu 1601 a jedná se o hraběte Humprechta, který se zasloužil o to, že ves Chuděnice byla v roce 1592 povýšena císařem Rudolfem ll. na městečko, s právěm na erb, pečeť a trhy. O černé kuchyni se v testamentu zmiiňuje s prosbou, že i když je již komín s krbem chatrný a je si vědom, že se zámek bude rozšiřovat, prosí, aby černá kuchyně-kolébka rodu Czerninů-byla zachována v té podobě a stavu, v jakém je.

Logo - ŠumavaNet.CZ Logo - FILMPRO Znak Chudenice Logo Plzeňský kraj Logo Objevuj památky
Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ