STARÝ ZÁMEK CHUDENICE, MUZEUM J. DOBROVSKĚHO CHUDNICE : HISTORIE CZERNINŮ

Cesta: www.zamekchudenice.cz > Zámek > Historie Czerninů

Kontakty

Starý zámek Chudenice
U Černínského zámku 1
33901 Chudenice

tel. 376 398 100
724 007 576

StaryZamekChudenice@email.cz


 

 

Nepřehlédněte

Vážení návštěvníci

Ve dnech 5. a 6. 7. máme na Starém zámku a na rozhledně Bolfánek otevřeno jako v každý jiný den. Těšíme se na návštěvu. 

 

 

 

 

 

 

 

Historie Czerninů

První dochovaná písemná zmínka o Czerninech, jednom z nejstarších českých šlechtických rodů, pochází z roku 1193, kdy byl jmenován Czernin nejvyšším komorníkem království Českého, tuto funkci zastával až do roku 1212. Původ rodu je odvozován od prastarého českého rodu Drslaviců, z něhož se jako první připomíná v roce 1160 Drslav, plzeňský kastelán. Vznikl jako jedna z větví Drslaviců, podobně jako páni ze Žinkov, Potštejna, Lidic, Skály, Riesenberka či Dolan.

O původu Czerninů se dochovala pověst (viz. Pověst o černé kuchyni). Vývoj rodu je možné spolehlivě sledovat od 14. století. V 15. a 16. století se rozdělil do několika základních linií – radnické, tasnovické, chudenické a nedrahovické.

Do panského stavu byli povýšeni v roce 1607, říšskými svobodnými pány z Chudenic byli od roku 1623. V roce 1627 byl Heřman Czernin řečený "fundator" (1576-1651) povýšen do říšského a českého hraběcího stavu, až od roku 1644 mají nárok na titul hrabě nebo hraběnka všichni členové rodu.
Velký vzestup pro Czerniny znamenalo získání jindřichohradeckého panství z rozsálhého slavatovského dědictví v roce 1693. Díky tomu bylo následně hlavě rodu dovoleno od roku 1716 užívat titulu "vladař domu hradeckého a chudenického".

Největšího rozsahu dosáhla czerninská dominia za vlády hraběte Františka Josefa v letech 1710-1733. Po svém otci mimo jiné držel Petršpurk, Kysibl, Neudek, Velechov, Sedčice, Krásný Dvůr, Milíčeves, Kost, Kosmonosy, Kostomlaty, Chudenice, Švihov, Kamýk, Štěpánov, Malechov, Andělskou Horu, Chrustenice, Vinoř, Ústrašín, Rabštejn v Čechách a Schmiedeberg ve Slezsku. Do zástavy získali i královské panství Mělník. Po jeho smrti nastal vzhledem k jeho nákladnému způsobu života finanční úpadek rodu, s nímž se jeho nástupci vyrovnávali až do konce 18. století, kdy se za hraběte Jana Rudolfa situace stabilizovala.

Z nedrahovické linie se v druhé polovině 18. století vyčlenila vinořská linie. Jejím zakladatelem se stal hrabě Wolfgang Czernin (1766-1813), později se ještě nedrahovická linie rozdělila na hradeckou větev, vrchlabskou nebo též morzinskou větev a na štýrskohradeckou. Nejbohatší hradecku větev značně poškodila kontraproduktivní a nesmyslně trvdá pozemková reforma, která ji v meziválečném Československu připravila o téměř dvě třetiny pozemkového vlastnictví a o celou řadu prosperujících nemovitostí.

Hradecká větev, sídlící v Petršpurku nebo ve Vídni, v létě a v době honů s oblibou na Jemčině, vymřela hrabětem Františkem dne 9. dubna 1932. Hrabě František, který se nikdy neoženil, však dne 22. prosince 1927 adoptoval svého prasynovce hraběte Eugena Alfonse z vrchlabské větve, čímž bylo z právního hlediska zajištěno pokračování hradecké větve.

Vinořská linie se v nové době rozdělila na větev potomků hraběte Děpolda, jenž žil v letech 1836-1893, tzv. dymokurskou a na větev potomků hraběte Josefa (1842-1923), který od roku 1897 vlastnil malý alodiální statek Hořákov na Klatovsku.

I dnes však stále můžeme hovořit o tom, že rod hrabat Czerninů z Chudenic se zjednodušeně dělí na dvě základní linie, tzn. nedrahovickou a vinořskou, jejichž příslušníky nacházíme především v Rakousku a Německu, ale také v Čechách, USA, Kanadě, Anglii, Skotsku, Austrálii, Španělsku, Itálii, Portugalsku a Francii. V prosinci 1954 založil hrabě Josef (1920) z morzinské větve rodu novou pošlost pod jménem "Czernin von Chudenitz-Kinsky", která sídlí v hornorakouském Sandlu.

Hrabě Eugen Alfons (1892-1955) adoptovaný z vrchlabské větve, velmi schopný dědic majetku hradedcké větve rodu, byl po druhé světové válce obviněn z kolaborace s nacistickým režimem. Veškerý majetek v Čechách mu byl na základě Benešových dekretů zkonfiskován (1945), ačkoliv mu československé úřady žádnou kolaboraci nikdy neprokázaly. V době druhé světové války měl hrabě s nacisty naopak řadu potíží, například mu byl zabaven zámek v Krásném Dvoře, bylo mu vytýkáno zaměstnávání velkého počtu Čechů atd. Současný "vladař domu hradeckého a chudenického" hrabě Karl Eugen bydlí v dolnorakouskéím Enzesfeldu. V roce 2009 se mimosoudně domluvil s vedením plzeňského pivovaru a získal zpět do svého majetku zámek Lázeň (1,5 km od Chudenic), který využívá pro své soukromé účely. Nádledovníkem ve vladařství je jeho nejstarší syn, hrabě Wenzel, narozený roku 1986 ve Vídni..

Logo - ŠumavaNet.CZ Logo - FILMPRO Znak Chudenice Logo Plzeňský kraj Logo Objevuj památky
Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ