STARÝ ZÁMEK CHUDENICE, MUZEUM J. DOBROVSKĚHO CHUDNICE : HISTORIE CHUDENIC

Cesta: www.zamekchudenice.cz > Muzeum > Historie Chudenic

Kontakty

Starý zámek Chudenice
U Černínského zámku 1
33901 Chudenice

tel. 376 398 100
724 007 576

StaryZamekChudenice@email.cz


 

 

Nepřehlédněte

Vážení návštěvníci

Zámek Chudenice otevře své brány v roce 2024 ve čtvrtek 28. 3. 2024 v 9.00. 

 

 

 

 

 

 

 

Historie Chudenic

Městečko Chudenice patří mezi nejstařší české osady. První zmínka o Chuděnicích je v knize Bartoloměje Paprockého z Hlahol "O stavu rytířském", kde se připomíná již v roce 1059 Mikuláš z Chuděnic jako majitel obce. První písemná zpráva o Chuděnicích z roku 1291 uvádí Drslava Czernina z Chudneic, který se jako první z rodu v Chudenicích usadil.Od 12. století byly Chudenice sídlem prastarého rodu Czerninů. Dějiny obce a rodu Czerninů se navzájem prolínají a rozvoj nebo úpadek Chudenic závisel v minulosti vždy na tomto rodu.

V dobách nejstarších si musíme představit Chudenice jako zemědělskou a dřevorubeckou obec, jejíz charakter příliš nezměnilo privilegium z 2. ledna 1592, kdy vymohl Humprecht Czernin u císaře Rudolfa II. povýšení vsi Chudenice na městečko s právem na erb, pečeť a trržní právo. Chudenicíchm v něm bylo dáno konat roční trh na koně a dva trhy roční. První zmínka o volbě městské rady je z roku 1688, která se skládala z primátora, čtyř konšelů, dvou rychtářů, dvou starších obecních, tří kostelníků a dvou taxátorů na maso. V této době byla založena šatlava a pranýř. Chudenice byly poddanské městečko a obnovy rady se děly pod dozorem vrchnosti. Zrušení roboty roku 1848 přivítali Chudeničtí s velkou úlevou.

Hrabě Eugen Karel Czernin měl Chudenice velmi rád, studoval přírodní a společenské poměry Chudenicka. Za ním sem začaly jezdit na návštěvu na nově vybudované sídlo Lázeň pravidelně významné osobnosti, které měli na společenský a kulturní život v obci veliký vliv. Například Josef Dobrovský, František Palacký, František Ladislav Riegr, hrabě Štenberg, Ladislav Čelakovský a mnoho dalších.

Chudenice je malé městečko rozkládající se v podhůří Šumavy. Na území městečka najdeme řadu historických památek a v jeho okolí zajímavé přírodní oblasti. Chudenice leží severozápadním směrem od města Klatovy. Z tohoto městečka pochází slavný šlechtický rod Černínové z Chudenic, v jejichž majetku bylo městečko od roku 1291 do roku 1945. Toto období je považováno za rekord v držení panství bez přestávky.

 V městečku najdeme zámek, ve kterém je muzejní expozice, která nás seznámí s historií rodu Černínů. Jihozápadním směrem od městečka se zvedá vrchol kopce Žďár ( 585 m.n.m.), který se lidově nazývá Bolfánek. Na vrcholku kopce byl v letech 1722 až 1729 postaven barokní kostel svatého Wolfganga a v roce 1772 tu byla vybudovaná kaple. Kostel postupem času zanikl, dochovala se jen 45 metrů vysoká věž, která prodělala rekonstrukci a dnes je využívaná jako rozhledna. Z rozhledny je krásný výhled do okolí. Na jižní stráni vrcholku je zámek Lázeň. Dříve byla v těchto místech léčivá studánka, která byla poutním místem. Později tu byly vystavěny tak zvané Lázně pod Wolfgangem.

V letech 1849 až 1859 byly lázně přestavěny na empírový zámek, který je v současné době využíván k rekreačním účelům. V okolí zámku byl v roce 1825 založen anglický park. Na budování parku se podílel známý botanik Ladislav Čelakovský, syn neméně slavného otce básníka F.L. Čelakovského. V parku vidíme značné množství zeravy, ale také cypřišky, statné douglasky a jedlovce. Kromě těchto stromů je park zdobený rozlehlými buky, platany a v sezóně krásně kvetoucími rododendrony. U cesty vedoucí z anglického parku na vrchol Bolfánek byl postaven pomník věnovaný J. Dobrovskému, který v letech 1816 až 1828 pobýval v Chudenicích a rád se procházel po zdejším okolí. Na anglický park navazuje lesopark v jehož oblasti najdeme Kvapilovo jezírko. Chudenice jsou rodným městem spisovatele a dramatika Jaroslava Kvapila ( 1868 – 1950). Vodní plocha jezírka inspirovala spisovatele k napsání pohádky, která se později stala libretem pro Dvořákovu operu Rusalka.

Chudenice mohou být cílem cyklistických výletů z okolních nedalekých měst, na území městečka se křižuje několik cyklostezek. Chudenicemi a přes nedaleký vrchol Bolfánek procházejí dvě značené turistické trasy. Z města Švihov se vydáme jihozápadním směrem přes osadu Chlumská.

Rovněž město Domažlice může být naším výchozím bodem k pěší túře jejímž cílem je městečko Chudenice a jeho okolí. Z Domažlic se vydáme severovýchodním směrem přes vrchol Netřeb ( 600 m.n.m.), kde jsou pozůstatky zříceniny hradu a dále kolem vrcholku Velká skála ( 650 m.n.m.)a přes obec Všepadly do Chudenic. Dostupné autem po celý rok.

Logo - ŠumavaNet.CZ Logo - FILMPRO Znak Chudenice Logo Plzeňský kraj Logo Objevuj památky
Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ