STARÝ ZÁMEK CHUDENICE, MUZEUM J. DOBROVSKĚHO CHUDNICE : JAROSLAV KVAPIL

Kontakty

Starý zámek Chudenice
U Černínského zámku 1
33901 Chudenice

tel. 376 398 100
724 007 576

StaryZamekChudenice@email.cz


 

 

Nepřehlédněte

Vážení návštěvníci

Zámek Chudenice otevře své brány v roce 2024 ve čtvrtek 28. 3. 2024 v 9.00. 

 

 

 

 

 

 

 

Jaroslav Kvapil

Diplom: slovutnému pánu panu MUDr. Hyn. Kvapilovi, majiteli zlatého záslužného kříže s korunou, čestnému občanu městečka Chuděnic, hraběcímu černínskému panskému a obvodnímu lékaři v Chuděnicích, 1.7.1904.


Autor neznámý, Historie chudenického kraje (přepsala Marie Kvapilová-Worzfeldová dle originálu chudenického faráře z l. 1922-1923).
Uhlová kresba J. Kvapila od Ing. Arch. Václava Kubce, 1988, inv. č. O 4368.
Báseň J. Kvapila, 1884, a její kopie – inv. č. L 4371.
Album: V upomínku na Tišnov a na sebe věnují oddaní Dr. Jaroslav Lisický, Bohuš Sedlák, Dr. Vladimír Navrátil, Tišnov 16.8.1941. - inv. č. M 619.
Informační tabule o rodácích z Chudenic, psaná na stroji v německém jazyce – neevidováno.
Vstupenka na trasu symbolického turistického pochodu do Chudenic + informační leták, 16.6.1984 – neevidováno.
Karikatura J. Kvapila s pampeliškou v ruce – inv. č. O 4366.
Dopis Zdenky Cechnerové Žofii Pohorecké, 7.3.1927 – neevidováno
Portrét J. Kvapila – neevidováno.
Reprodukce článku Jana Bora: Scénické umění Jaroslava Kvapila – neevidováno.
Portrét J. Kvapila, 4.8.1948 (3 ks) – neevidováno.
Dopis J. Kvapila „přátelům a rodákům“, 27.10.1918 – inv. č. 3460.
Poděkování J. Kvapila po svých šedesátinách, 2.10.1928 – inv. č. 4391.
Úmrtní oznámení Dr. Hynka Kvapila, 16.7.1917 – inv. č. 3262.
Oběžník žádající členy obecního zastupitelstva o účast na pohřbu Dr. Hynka Kvapila – neevidováno.
Obálka časopisu Belvedere – inv. č. 1043.
Úmrtní oznámení Anny Kvapilové, listopad 1919 – inv. č. 3260.
Reprodukce dopisu (2 ks) – inv. č. 1425/4.
Malba, Knock I.akt (J. Čapek „Knock“ kopie) – inv. č. 1102.
Brožura 1. sletu slovanského sokolstva, Praha 1912 – inv. č. 1092.
Karta, upomínka na prohlášení československého státu dne 28.10.1918 – inv. č. 1059.
Novinový článek: Stavba Sochy svobody, sletová scéna, 1920 – inv. č. 1091.
Leták 2, vydáno na oslavu Věrného přátelství Amise a Amila (T.J.H.Bahra a Kvapila), 30.12.1910 – inv. č. 1235.
Plakát „protirakouské“ všeslovanské divadelní slavnosti pořádan r. 1918 (kresba Maxe Švabinského) – inv. č. 1055.
Titulní list Světozoru 16, č. 35, s článkem Jana Bora: Shakespeare na českém jevišti – inv. č. M 1086.
Časopis Divadlo, 1938, č. 8 (Jaroslav KVAPIL, Divadlo vpravdě národní, s. 179-180, vzpomínka na Jaroslava Kvapila) – inv. č. K 1471.
Památný list 500. provedení opery Antonína Dvořáka „Rusalka“ pracovním souborem opery Národního divadla v Praze, 5.11.1945 – inv. č. 1088.
Hymnus klatovského kraje, hudební doprovod složil Josef Klička, text J. Kvapil – inv. č. 134/CH.
Pohlednice darovaná Jaroslavem Pittrem své ženě Evě Kvapilové-Pittrové, s replikou z Kvapilovy „Pampelišky“, 2.2.1987 – neevidováno.
Kvapilova báseň „Evce“ rozesílaná jako dík za útěchu po úmrtí Evy Kvapilové-Pittrové, 1987 – inv. č. 3590.
Kresba Jiřího Mülka na kartě in memoriam MUDr. Evy Pittrové, 1987 – inv. č. 3590/b.
Herbář Jaroslava Kvapila (2 ks) – neevidováno.
Výstřižky z novin (J. Kvapil a jeho přátelé, herci apod. - inv. č. M 4363):
Jiří VRTULA, Paní zázrak (o Jarmile Novotné), in Květy [?];
Fotografie P. Hviezdoslava;
Nesmrtelné stíny: Odešla Čapkova Matka (o Leopoldě Dostálové), in Vlasta, 22.8.1972.
Výstřižky z novin (J. Kvapil a Chudenice – inv. č. M 4363):
Zajímavé muzejní exponáty – Kvapilův paraván, in Šumavan in Šumavan 71 (2), č. 38, s. 5.;
Jaroslav Kvapil, velký syn kraje (Chudenice, Ptenín, Klatovy a Plzeň dějiště básníkova mládí), in Svobodné slovo, 18.1.1950;
Okénko do kultury – Kvapilova síň v Chudenicích;
Kultura ve zkratce – převezení urny J. Kvapila z Prahy do Chudenic, in Literární noviny, 9.7.1955;
Al. BERNDORF, O slavném rodáku kraje – Domov národního umělce Kvapila, in Svobodné slovo, 24.9.1948;
František BURIÁNEK, Literární tradice Pošumaví – Jaroslav Kvapil a Chudenice, in Šumavan 24.5.1991;
Z nedělní slavnosti odhalení pomníku padlým v Chudenicích, básník J. Kvapil na řečnické tribuně;
Josef BURDA, Slavný rodák, in Nové Klatovsko 29, 30.9.1988, č. 39.
Výstřižky z novin (Hana Kvapilová – inv. č. M 4363):
Na paměť Hany Kvapilové (K 100. výročí narození umělkyně 29. t.m.), in Svobodné slovo, 29.11.1960;
fotografie Hany Kvapilové v roli Ofélie, nedatováno, z archivu osobností ateliéru Langhans;
fotografie Jaroslava Kvapila, nedatováno, z archivu osobností ateliéru Langhans;
Vladimír THIELE, Úsměvy mistrů – o Haně Kvapilové, in Naše rodina, 12.1.1977, č. 2, s. 9;
Jaroslav PITTER, Místo květů hrst vzpomínek, in Lidová demokracie 7.4.1957;
Karel ENGELMANN, Fuilleton – Hanna Kvapilová, in Národní politika, 9.4.1907, č. 97;
Josef HEYDUK, O životě a díle Hany Kvapilové, in Naše rodina, 20.11.1974, č. 47, s. 17.
Výstřižky z novin (J. Kvapil – inv. č. M 4363):
Pohřeb národního umělce Jaroslava Kvapila, 1950;
Fotografie J. Kvapila, in Český svět 9, 7.3.1913;
Vzpomínka na Jaroslava Kvapila, in Lidová demokracie, 9.1.1955;
Za Jaroslavem Kvapilem, in Práce, 12.1.1950;
Záboj PLESKOT, Památce národního umělce Dr.h.c. Jaroslava Kvapila;
Vzpomínka na Jaroslava Kvapila; Rozloučení s národním umělcem Jaroslavem Kvapilem;
Rozloučení s Jaroslavem Kvapilem, in Práce, 19.1.1950;
Jaroslav Kvapil českému divadlu, in Svobodné slovo, 11.1.1950;
Rusalka pro zájezd do Sovětského svazu, in Svobodné slovo, 9.1.1955;
Vzpomínáme. Pražský lid se rozloučil v Národním divadle se zesnulým Národním umělcem dr.h.c. Jaroslavem Kvapilem;
Vladimír MÜLLER, Pár drobností k výročí, in Lidová demokracie, 4.1.1975;
Rozloučení s Jaroslavem Kvapilem; Rozloučení s národním umělcem Jaroslavem Kvapilem;
Zemřel národní umělecv Dr h.c. Jaroslav Kvapil, in R.p. 11.1.1950;
Národní umělec Jar. Kvapil zemřel;
Karel VANĚK, Za zesnulým národním umělcem Jaroslavem Kvapilem;
František BURIÁNEK, Osobnost Jaroslava Kvapila;
Václav JÍLEK, Po stopách plzeňské Thálie, 3 typy herců, in Pravda, 22.8.1965, č. 201;
Zdeněk ŠTĚPÁNEK, Deset let bez Jaroslava Kvapila, in Lidová demokracie, 10.1.1960, s. 5;
Jaroslavu Kvapilovi k osmdesátce;
Otakar VOČADLO, Čím nám byl Kvapil, in Lidová demokracie, 3.1.01968;
Karel VANĚK, Nad dílem Jaroslava Kvapila;
J. STRÁNSKÝ, Wiege der „Rusalka“ in Chudenice, in Prager Volkszeitung 33, 7.10.1983, č. 40, s. 13.
Korespondence J. Kvapila s přítelem Karlem Jelínkem, 19 ks dopisů, 12 ks obálek – inv. č. L 4373.
Kopie Kvapilova rukopisu – neevidováno.
Korespondence J. Kvapila s chudenickými krajany, 24 ks dopisů – inv. č. L 4372.
Životopisná studie o A.H. o J. Kvapilovi + novinový článek z 29.9.1909 o opeře „Rusalka“ - neevidováno.
KVAPIL Jaroslav, Pozdrav z Chudenic JUDr. Ed. Schwarzovi k sedmdesátce, in Lidové noviny, 27.1.1938 – inv. č. K 1546.
Opisy dopisů J. Kvapila E. Krásnohorské (na stroji opsala prof. Vlasta Rostočilová z Prahy), 12 ks – inv. č. M 4369.
Parte dr.h.c. Jaroslava Kvapila, 10.1.1950 – inv. č. 4367/a.
Kvapilova závěť, psaná na stroji – inv. č. M 3331.
Popis navrhované expozice musea v Kvapilově rodném domě, strojopis – neevidováno.
Program pednášky o J. Kvapilovi, 21.2.1954 (přednášející: Fr. Buriánek, Leop. Dostálová, Zd. Otava, A. Buriánková, Jiří Steimar, M. Hynková, A. Rýdl) – neevidováno.
Strojový přepis přednášky Rudolfa Deyla při zahájení výstavy J. Kvapila ke 100. výročí jeho narození v Národním muzeu v Praze, 2.10.1968, 8 listů – neevidováno.
Navštívenky: Dr. Kvapil, Therese Básel, Josef Básel – neevidováno.
Navštívenka: Hana Kvapilová – neevidováno.
Karel Hašler, Ty šumavské hory z filmu „Za ranních červánků“, počítačový přepis – neevidováno.
Obálka Klubu mělců 1937-1947 – neevidováno.
Fotografie Plzně po převratu: na náměstí v bouřných dnech – neevidováno.
Brožura k 7. mezinárodnímu divadelnímu kongresu, Praha 1973 (2 ks) – neevidováno.
Informační leták ke Kvapilově hře Princezna Pampeliška, na druhé straně ke hře Oblaka – neevidováno.
Kresba k „Princezně Pampelišce“ - neevidováno.
V řetěze rukou, 26.10.1947 – neevidováno.
Leták k 180. výročí narození Friedricha von Schillera, rozesílaný tajně za okupace, listopad 1939 – neevidováno.
Brožura: 25 let II. Tylova okrsku v Plzni, Ú.M.D.O.Č, 1937.
Pořad her ND v Praze, 5.-15.2.1950.
Pořad her ND v Praze, 12.-22.2.1950.
Návrhy na umístění pamětní desky J. Kvapila (4 ks) – neevidováno.
Mapa rozhledu z Doubravy (724 m) – neevidováno.
Korespondence (inv. č. L 4374):
různá týkajícící se J. Kvapila, 15 ks listů + 4ks;
Zdeny Kvapilové, 4ks;
Prokopa Pittera, 3 ks;
adresovaná J. Kvapilovi od různých lidí, 8 ks
hospodině Marie Macourková („Márinka od Kvapilů“) - popis její práce v rodině Kvapilově, parte, průvodní dopis, od Inky Jelenové, 5 ks;
Milady Bohatové + parte (nejstarší vnučka Dr. Hynka Kvapila, neteř Jaroslava Kvapila), 8 ks;
týkající se Dr. Hynka Kvapila, 3 ks;
síň J. Kvapila v muzeu, 25 ks;
pamětní deska J. Kvapila, 4 ks;
uložení urny J. Kvapila v Chudenicích, 18 ks.
Na počítači psaný papír s informacemi o Kvapilově jezírku – neevidováno.
Životopisná studie o J. Kvapilovi, s. 23-25 – neevidováno.
Text k rodné síni J. Kvapila (2 ks) – neevidováno.
Další poznámky k životu J. Kvapila, na počítači psané – neevidováno.
Soupis dítek školou povinných na školní rok 1901-1902, okres Klatovy, obec školní Chudenice – č. inv. 1519.
Diplom čestného občanství města Poděbrad M. Jaroslavu Kvapilovi.
Pozvánka na oslavy 115. výročí narození národního umělce Jaroslava Kvapila, 8 ks – neevidováno.
Pozvánka Divadelního oddělení Národního muze v Praze na zahájení výstavy J. Kvapila k 100. výročí jeho narození, 2.10.1968 - neevidováno.
Program vzpomínkového večeru v rámci oslav 100. výročí narození J. Kvapila – neevidováno.
Program oslav 100. výročí narození J. Kvapila
Program Kvapilovských zastavená (oslava 130. výročí narození J. Kvapila), 3.10.1998 (2 ks) – neevidováno.
Divadelní program „Rusalky“ v ND, 1991 – neevidováno.
Pozvánka na vzpomínkový podvečer na počest J. Kvapila, 21.11.1968 – neevidováno.
Program oslav 100. výročí narození J. Kvapila, MNV v Chudenicích, 1968 – neevidováno.
Pozvánka k slavnostní promoci J. Kvapila za čestného doktora filosofie, 30.1.1946 – neevidováno.
Korespondce J. Kvapila se zakladatelem MCHATu – inv. č. 3853.
Malba „Cymbelin“, Wenig – inv. č. 1094.
Plakát k „Rusalce“ od A. Dvořáka + na druhé straně Josef BACHTÍK, Rusalka – inv. č. 1089.
Kalendář na rok 1950 – neevidováno.
Negativy a fotografie (uložení urny J. Kvapila) – inv. č. 3265.
Záznam vyprávění Dr. Evy Pittrové o svém otci J. Kvapilovi – inv. č. 2388.
Korespondence Žofie Pohorecké a Anny Kvapilové, 21 ks – inv. č. 3651.
Diplom k udělení čestnému členství v Literárně-uměleckém klubu v Plzni Jaroslavu Kvapilovi 1.1.2.1937 – neevidováno.
Diplom k udělení čestného občanství města Tišnova Jaroslavu Kvapilovi, 21.12.1945, kresby Zeithamela, 1946 – neevidováno.
Výkaz návštěvy a prospěchu žáku 2. třídy obecné školy v Chudenicích, školní rok 1876-1877 – neevidováno.
Výkaz návštěvy a prospěchu žáků 1. třídy obecné školy v Chudenicích, školní rok 1876-1877 – neevidováno.
Výkaz návštěvy a prospěchu žáků 2. třídy obecné školy v Chudenicích, školní rok 1875-1876 – neevidováno.
Katalog I. třídy obecné školy v Chudenicích, školní rok 1874-1875 – neevidováno.
Básně Boženy Fmarji Věrné z Brna s vlastnoručním věnováním J. Kvapilovi – inv. č. 579.
Diplom řádu sv. Sávy (Království Srbů, Chorvatů a Slovinců, Bělehrad 1928) + dopis Ministerstva zahraničních věcí ČSR z r. 1935 o zaslání tohoto diplomu – neevidováno.
Diplom Zlaté knihy, která jest zapsána do Zlaté knihy dívek českých, Písek 2.2.1869 – neevidováno.
Diplom k udělení čestného členství ve Spolku divadelních ochotníků Tyl v Přerově 25.2.1938 J. Kvapilovi – neevidováno.
KVAPIL Jaroslav, Oblaka. Hra o třech dějstvích, Praha 1903 (s vlastnoručním věnováním P. Jelínkovi z 13.9.1805).
KVAPIL Jaroslav, Tři řeči smuteční o Jaroslavu Vrchlickém, Aloisu Jiráskovi, T. G. Masarykovi, Praha 1937.
KVAPIL Jaroslav, Růžový keř. Básně (1888-1890) s úvodním listem Jaroslava Vrchlického, Praha 1890 (s vlastnoručním věnováním J. D. Krapíčkovi (?)).
HOLÁREK Emil, Pohádka o nadšení. Satirický žert. Veršem provází Jaroslav Kvapil, Praha (s věnováním Strnadové Hanelovi z r. 1915).
MACAN K. Em., Amarus. Na báseň Jaroslava Vrchlického (slečně Hanně Kubešové), Lipsko [?].
Titulní list Zlaté Prahy (1899, sešit 21) [redaktorem J. Kvapil].
KVAPIL Jaroslav, Rusalka. Lyrická pohádka s hudbou Antonína Dvořáka, Praha 1901.
In memoriam Vladimíra Tůmy (Jaroslav Kvapil, Přítel věrný, s. 8-10), Praha 1946 - inv. č. 1061 (expozice Kvapilova, vitrina č. 1276).
KVAPIL Jaroslav, Heinrich Heine, Praha 1946 (2 ks) – inv. č. K 0821, K 1464.
KVAPIL Jaroslav, Oblaka, Praha 1946 + inf. Leták – inv. č. K 1466, K 0911.
KVAPIL Jaroslav, Dozpěv života 1868-1948, Praha 1948 – inv. č.K 0820.
KVAPIL Jaroslav, Návrat do Národního divadla, Praha 1945 – inv. č. K 0910.
KREJČÍ F. V. - MÁDL Karel B., Rukopis! (Haně Kvapilové), Praha [?] - inv. č. K 1468.
KVAPIL Jaroslav, Jiskry ze sedmileté tmy 1938-1945, Praha 1946 (s autorovým podpisem; 2ks) – inv. č. K 1356, K 0819.
KVAPIL Jaroslav, Svatý Václave!, Praha 1938 (s autorovým podpisem; 2 ks) – inv. č. K 0818, K 0922.
KVAPIL Jaroslav, Nad rakví Aloise Jiráska, Kroměříž 1930 (s autorovým podpisem) – inv. č. K 1478.
KVAPIL Jaroslav, U hrobu Vojnovićova, s. 15-18 – neevidováno.
KVAPIL Jaroslav, Balada vánoční z roku 1915, strojový přepis – inv. č. K 1463.
Logo - ŠumavaNet.CZ Logo - FILMPRO Znak Chudenice Logo Plzeňský kraj Logo Objevuj památky
Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ