STARÝ ZÁMEK CHUDENICE, MUZEUM J. DOBROVSKĚHO CHUDNICE : VOJTĚCH ALOIS ŠMILOVSKÝ (VL.JM. ALOIS SCHMILAUER)

Kontakty

Starý zámek Chudenice
U Černínského zámku 1
33901 Chudenice

tel. 376 398 100
724 007 576

StaryZamekChudenice@email.cz


 

 

Nepřehlédněte

Vážení návštěvníci

Zámek Chudenice otevře své brány v roce 2024 ve čtvrtek 28. 3. 2024 v 9.00. 

 

 

 

 

 

 

 

Vojtěch Alois Šmilovský (vl.jm. Alois Schmilauer)

Vysvědčení učitelské způsobilosti A. Schmilauerovi – inv. č. 4378.
Pozvánka abiturientů vyššího gymnasia litomyšlského na akademii na Karlově, 16.7.1883 (výtěžek půjde na pomník A.V.Šmilovskému) – č. 11.
Program akademie pořádané abiturienty mladoboleslavskými ve prospěch zřízení památní desky V.A.Šmilovskému, 2.9.1883 – č. 12.
Program Šmilovského slavnostního večera, pořádaného akad.spolkem „Smetana“ v Litomyšli, 24.9.1883 – č. 13.
Program Šmilovského večera, pořádaného Literárním spolkem Pardubským, 15.11.1883 – č. 14.
Pozvánka na slavnostní odhalení pomníku A.V.Šmilovského, 17.6.1894 v Litomyšli – č.15.
ŠMILOVSKÝ A.V., Leopold Eugen Měchura, in Hudební listy 1, 1871, č. 46, s. 361-362, č. 48, s. 377-379 (ev. č. 16, 17).
Rukopis „Muzikantů“, veselohry v 1 jednání od A.V.Šmilovského, Klatovy, duben 1864 – č. 6.
Dopis A.V.Šmilovského Márince a Márinky Šmilovskému – inv. č. 4043/3.
Novinové články:
K jubileu Dobrovského, in České slovo, 6.1.1929.
Fuilleton. Vzpomínka na Šmilovského, in N.P., 21.6.1928.
Bohumil Schweigstill, Z kraje Dobrovského a Šmilovského.
Dnes před sto lety se narodil Alois Vojtěch Šmilovský.
ŠMILOVSKÝ Alois Vojtěch, Polská matka (báseň), in Šumavan 16, 22.9.1883, č. 38, s. 421.
Šumavan 27, 2.6.1894, č. 22.
K oslavě A.V.Šmilovského, in [?], s. 413.
Kousíček ráje.
HEJDA František Karel, Věštba (památce A.V.Šmilovského), in Nový Boleslav 4, 23.5.1886, č. 20, s. 1.
HOFFMAN Ludvík – BOUČEK Stanislav, Proslov věnovaný akdemii k oslavě A.V.Šmilovského dne 15. září 1883, in Šumavan 16, 15.9.1883, č. 37, s. 409.
Naše vyobrazení. Alois Vojtěch Šmilovský, in Světozor 17, 1883, č. 2, s. 23 (podobizna na s. 21).
STREJČEK Ferdinand, Mladá Boleslav uctívá památku svého rodáka spisovatele A. V. Šmilovského ve dnech 27. a 28. září t.r., in Mladoboleslavské listy 46, 23.9.1933, č. 73, s. 1-2.
STREJČEK Ferdinand, Mnohostrannost tvorby A. V. Šmilovského, in Národní zájmy 14, 21.9.1933, č. 71, s. 1.
MIŘIOVSKÝ Em., Fuilleton. Alois V. Šmilovský, in Lumír, [?], s. 304.
Fuilleton. Kmotr Rozumec (K 70. výročí narozenin Šmilovského), in Národní listy 24, 1907.
Za ranních červánků. Několik snímků z národního filmu, in Nedělní zábavná a poučná příloha Národní politiky, 21.10.1934, č. 290, s. 3.
Logo - ŠumavaNet.CZ Logo - FILMPRO Znak Chudenice Logo Plzeňský kraj Logo Objevuj památky
Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ