STARÝ ZÁMEK CHUDENICE, MUZEUM J. DOBROVSKĚHO CHUDNICE : O SVĚTÝLKÁCH

Kontakty

Starý zámek Chudenice
U Černínského zámku 1
33901 Chudenice

tel. 376 398 100
724 007 576

StaryZamekChudenice@email.cz


 

 

Nepřehlédněte

Vážení návštěvníci

Zámek Chudenice otevře své brány v roce 2024 ve čtvrtek 28. 3. 2024 v 9.00. 

 

 

 

 

 

 

 

O světýlkách

Nejvíce světýlek prý bývalo vždy na Suchých lukách. Lidé, chodící z Trnčí do kostela k sv. Bolfánku, vídali jich prý celé řady v močálech u Bašty. Velmi romantické byly prý hlavně u trnecké cesty, když se chodívalo s lucerničkou na roráty, pěšinkou přes Suché louky a kolem kozoprtského rybníka nahoru k sv. Anně a k Bolfánku. Zvuky varhan, doprovázející před mší zpěvy stročeských rorátních písní, zalétaly až sem, mísíce se mezi zvuky od sv. Bolfánka hlaholících zvonů.

Kdysi jistý trnecký občan na zpáteční cestě z rorátů se zastavil v městečku u truhláře pro necky, které potřeboval na koupání svého malého synka. Samozřejmě se zastavil v panské hospodě "U černého orla" (v Trnčí tentkráte hospoda ještě nebyla), kde se v kruhu známých zdržel až do večera. Za tmy potom se vlekl domů hlubokou cestou s neckami na zádech. Když přišel k dřevěnému kříži, pustil se vpravo luční pěšinkou po Suchých lukách. Cestou si cosi bručel, funěl a jen oči kulil k zemi, aby s cestičky nesešel. Tu se mu cosi poblíž zalesklo. Zdvihl hlavu a viděl proti sobě přicházet několik řad hopkujících světýlek. Rozhlédl se kolem a viděl, že světýlka ho již kolem dokola obkličují. "Pomoz Pámbů", vzkřikl. Rychle si lehl na zem a přiklopil na sebe necky. Světýlka prý mu hopkovala po neckách, až ulekanému sedláku se zdálo, že je venku krupobití. Ve strachu a hrůze usnul a spal tak až do rána. Ráno celý zkřehlý vyskočil a za jasnějšího rozumu, světélky již nepronásledován, pelášil s neckami přes Bílou Hůrku do Trnčí, kde ho doma s úzkostí očekávali. Od té doby nechodil už přes Suché louky, ale vždy cestou pod Kozím brdem, odkud často z povzdállí světélka pozoroval beze strachu.

Podobná světélka bylo pozorovati často na Oužlebí, Pod mustrovem, Na trávnících, u Lotrova i v Kozlovech; hlavně tedy tam, kde byly močály. Tam tedy světýlka zaváděla a strašila noční chodce, třeba si někdy pro kuráž vypili na posilněnou.

Logo - ŠumavaNet.CZ Logo - FILMPRO Znak Chudenice Logo Plzeňský kraj Logo Objevuj památky
Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ