STARÝ ZÁMEK CHUDENICE, MUZEUM J. DOBROVSKĚHO CHUDNICE : ŽEBRÁK, JINDE ŠLECHTIC, KMOTREM

Kontakty

Starý zámek Chudenice
U Černínského zámku 1
33901 Chudenice

tel. 376 398 100
724 007 576

StaryZamekChudenice@email.cz


 

 

Nepřehlédněte

Vážení návštěvníci

Zámek Chudenice otevře své brány v roce 2024 ve čtvrtek 28. 3. 2024 v 9.00. 

 

 

 

 

 

 

 

Žebrák, jinde šlechtic, kmotrem

Staré tři matriční knihy fary chudenické vedeny jsou od roku 1670 do roku 1798. Jsou to: kniha rodů, kniha manželství a kniha pohřbů. Jen pouhým nahlédnutím do nich poznáme, jak příkře tehda odlišovali se páni od poddaných, měšťané a řemeslníci od podruhů apod., ale jak přece uznávali, že před Bohem není rozdílů. Tu zvláště při křtech prokazovali jisté milosrdenství a neomítali státi se kmotry a svědky i poddaným a chuďasům, a naopak, sami si brali za kmotry mnohdy i žebráky.

Z knihy rodů, kde jsou zaznamenávána ,,jména dítek netoliko tělesně na svět zplozených a rodičů jejich ano i duchovně prostředkem křtu svatého znovu zrozených'', dozvíme se mnoho zajímavého.

Tak páni Černínové z Chudenic a jejich manželky bývaly kmotry a svědky při křtech dětí nejen úředníků panských, ale i zřízenců, kočího, šafáře, kováře, varhaníka apod.. Roku 1690 Vysoce urozená P.P. Anna, Veronika, rozená slečna Černínová z Chudenic a na Ježovech byla kmotrou Anně Benigně, dcerušce správce panství p. Klenovského a jeho manželky.

Roku 1672, dne 10.aprilis, pokřtěna byla Maria, Magdalena, dcera pana hejtmana Krištofa Klosa a kmotrou byla urozená Panna P. Slečna Marie Amabilie, rozená Černínka na Chudenicích a Urozený P.P. Jan Heřman Černín z Chudenic a na Chudenicích.

Roku 1676 byl František, Maxmilian, Otto Černín z Chudenic, pán na Švihově, svědkem při křtu dcery varhaníkovy. A tak dále často se to jeví v matrikách křestních.

Ale i opačně je vidět uznávané lidství při křtu. Tak roku 1745 urozený pan purkrabí Josef František Kužel a manželka jeho Terezie vedli za kmotra svému synkovi Františkovi – Adama, žebráka z Přetína, nebo kantor Ondřej Boleška měl za svědky při křtu svého synka Josefa – Annu Melounkovou, žebračku a Evu Rynešovou, podruhyni.

Zvykem bylo dávati křtěncům mnoho jmen a volati ke křtu četné kmotry a svědky. Tak roku 1707, dne 11.Martin pokřtěn byl: Josef, Ignatius, Václav, Dyvnisus, František, Antonín, Johanes, Egestus, synáček J.M. Páně Františka Albrechta Hrobčického z Hrobčic na Mlýnci a Přetíně a Antonie Margarety Hrobčické, rozené Ježovské z Lub, jemnost Paní manželky jeho. Hlavním kmotrem (levans jenž pachole na rukou držel) byl Vysoce Urozený Pán P. Wenzl Wolfgang Novohradský, svaté říše římské hrabě z Kolovrat, pán na Chocomyšli, Ouňovicích a Kunraticích, a svědky: Urozený Pán P.Diviš Liborius Kotz, svobodný pán z Dobrše, pán na Bystřici, Bedrovicích, Běhařově a Loučimě, též Urozený a statečný rytíř Pan František Lukáš Ježovský z Lub, Pán na Strýčkovicích a Vysoce Urozená P.P. Ivanna Terezia, svaté římské říše hraběnka Millesimová, rozená Hrobčická z Hrobčic, paní na Ráčkovicích a Nymyšli, též Urozená Panna Polixena kocinka z Dobrše, atd.

Také bývalo zvykem, že při křtu dětí poddaných bývalo 8 – 9 kmotrů a svědků. Roku 1707, dne 27.aprilis při křtu synka Františka a Anny Kotábové z Chudenic bylo 9 kmotrů a svědků, nebo roku 1675 při křtu dítěte z Ouboče: kmotr a 8 svědků apod.

Tak ze zápisů matričních vidíme, že při slavných křtinách i oddavkách vrchností scházívalo se v Chudenicích panstvo z celého okolí a řada šlechty zemanské z celého kraje. Svědčí o tom řada zápisů, z nichž zajímavý je i tento:

Dne 21. Máje 1732 narozena dceruška a pokřtěna byla křtící vodou v příbytku rodičů pro lepší opatrnost od dvojí ctihodného a vysoce učeného pana pátera Ondřeje Stelle, skutečného faráře chuděnského, jménem Johanna, Terezia, Eugenie, dcera urozeného pana Jana Vojtěcha Procházky, ten čas důchodného z Chudenic, a P. Kateřiny, manželky jeho. Kmotry: Levaus, Urozená Paní Terezie roz. Bretšnajdrová, hejtmanka z Chudenic, testes: Urozená Paní Dominika, Barbora, Veronika Magadlová, purkrabka ze Švihova, též Urozená Paní Kateřina Weltrubská purkrabka ze Slavíkovic a Urozený Pan Jiří Pichler, Radní Pan a Purgmistr z Král. Města Klatov, a Urozený Pan Karel Jáchym Mister, ten čas hejtman panství Ježovského a Ptejna, též Urozený Pan Mathias Kotfryd Renyss, hejtman panství Kotíneckého.

Vynikající osoby v obci bývaly žádány za kmotry i několikrát do roka, pětkrát i vícekrát, a to jak od osadníků domácích, tak i z osad vzdálených, nebyla–li snad v té době v jejich osadě fara obsazena.

Hlavy obce a jejich manželky, páni primasové a purkmistři, i paní primasky, primátorky a paní purkmistrová vyskytují se pravidelně rok od roku jako kmotrové a kmotry při křtech. V Chudenicích se těšila zvláštní oblibě paní primaska Anna Múllerová, která r. 1675 konala tuto duchovní službu děvětkrát a to ještě její obě dcery, každá na svůj vrub, jí pomáhaly a pan primas Múller měl také svůj podíl zvlášť.

Podivně vyjímá se tu panská ,, láska“ k lidu s porovnáním k jeho trpkému poddanství.

Logo - ŠumavaNet.CZ Logo - FILMPRO Znak Chudenice Logo Plzeňský kraj Logo Objevuj památky
Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ